Referenser


Regionsfastigheter

PLC-baserad fastighetsautomation med Citect p toppen. Ramavtalskund gllande Installation inkl. integration av Fastighetsautomation.

Specialfastigheter

PLC-baserad fastighetsautomation med Citect p toppen. Ramavtalskund gllande Installation inkl. integration av Fastighetsautomation.

Skanska

PLC-baserad fastighetsautomation

Malm stad

PLC-baserad fastighetsautomation. Ramavtalskund gllande Installation inkl. integration av Fastighetsautomation

NCC

PLC-baserad fastighetsautomation

Procordia

PLC-baserad styrning av kylcentraler, kylrum, frysrum, processventilation och undercentraler

TTS

P-led system och RSMP protokoll fr vgsidesutrustning

Bravida

Fastighetsautomation, vrmepumpar, kylcentraler

E.ON ES trafik & belysning

Utveckling av trafikstyrningssystem

Alfa Laval

Vrmepumpar, tryckluftcentraler, processventilation och ventilation

AB Tetra Pak

Leverans av stryning till kylcentraler, panncentraler, ngcentraler, undercentraler, vrmepumpar, tryckluftcentraler, processventilation, ventilation och mediafrsrjning fr process. Ramvtalskund gllande automationstjnster med 24 timmar jourserviceavtal mot levererade anlggningar.

SDA

Fartygsautomation

Sknemejerier

Utbyte av styrutrustning processkyla

Macro

Helautomatisk robotbaserad monteringslinje

Scanrex

Utveckling av viskositetsreglerande limsystem inom fordonsindustrin. verordnade ordersystem och "line-PLC" fr robotlinjer.

E.ON Vrme

Kylcentraler

Volvo Personvagnar

Robotapplicering av hgvisksa enkomponentsmaterial vid limmning och ttning

ABB

Fordonsindustri

Copyright © 2024 AutomationsGruppen Södra AB

Plastgatan 9, 261 73 Häljarp  -  Telefon +46 (0)418-43 52 35  -  Fax +46 (0)418-43 05 36  -  Org.nr. 556643-5821